Ondernemingsgegevens

Jouw Mojo– Wendy Jordens
Onderdeel van Pookiebizz CommV
Kraanbroekweg 9
2880 Bornem wendy@jouwmojo.be
+32 478 02 59 35
Ondernemingsnummer 0845.701.725
BTW BE 0845.701.725

Artikel 1: Algemene bepalingen

Pookiebizz CommV, is een commanditaire vennootschap met maatschappelijke zetel te Kraanbroekweg 9, 2880 Bornem, BTW BE 0845.701.725, hierna “Jouw Mojo” (welkgeen onderdeel van PookieBizz CommV is), biedt haar klanten de mogelijkheid om workshops en e-books (al dan niet op maat) en persoonlijke consults online en offline aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een cliënt, workshop participant, bedrijf, of bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling (hetzij een afspraak, hetzij een workshop, hetzij een e-book) moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Jouw Mojo aanvaard zijn.

Iedere klant die een samenwerking met Jouw Mojo aangaat of zich inschrijft voor een workshop of healingsessie wordt verondersteld deze voorwaarden te hebben gelezen. Inschrijving, bestelling of het maken van een afspraak impliceert goedkeuring van de voorwaarden.

Artikel 2: Totstandkoming van de verkoopovereenkomst voor producten en diensten

De verkoopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant, hetzij schriftelijk, elektronisch, of mondeling zijn goedkeuring, reservatie of bestelling voor het overeengekomen product, workshop of de overeengekomen dienst doorgeeft.

Jouw Mojo en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de verkoopovereenkomst en de aanvaarding daarvan.

Voor bedrijven/opdrachtgevers: Indien een verkoopvoorstel (offerte) wordt opgesteld door Jouw Mojo, is deze vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders is aangegeven. Jouw Mojo is pas aan de offerte verbonden indien de aanvaarding door de Klant binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of voorgestelde wijziging aan Jouw Mojo is bevestigd.

Artikel 3: Toepasbaarheid van de voorwaarden

In principe zijn de algemene voorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing op alle door Jouw Mojo aangeboden producten en diensten, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking, dewelke het resultaat is van onderlinge overeenstemming en schriftelijke vastlegging. Voor digitale producten, workshops, en persoonlijke healing sessies zijn er specifieke voorwaarden opgenomen in dit document. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van de verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

Jouw Mojo behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande verkoopovereenkomsten.

Artikel 4: Prijs en BTW

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en alle prijzen inclusief BTW en alle andere verplichte door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De transportkosten zijn steeds voor rekening van de Klant. Workshops moeten sowieso volledig op voorhand betaald worden om reservatie te garanderen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Jouw Mojo houdt zich het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de Klant de bestelling plaatst.

Artikel 5: Informatie en aanbod in de webshop

Ondanks het feit dat onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up- to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Jouw Mojo niet. Jouw Mojo is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis en beheert de website als een goede huisvrouw.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met de klantendienst. Alle afbeeldingen en foto’s van producten zijn louter indicatief. De instellingen van het beeldscherm waarop de Klant de website bezoek kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Jouw Mojo. Jouw Mojo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of workshop. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 6: Online en offline aankopen

Artikel 6.1: Online aankopen (producten en workshops) via de webshop

In de winkelmand krijg je een overzicht van je bestelling, de prijs per product en de totaalprijs. Als je fysieke producten aankoopt, krijg je in de winkelmand de mogelijkheid om je verzendkosten te berekenen. De keuze wordt geboden aan Belgische klanten om de goederen gratis op te halen, of te laten bezorgen.

Je kan vervolgens onderaan de pagina klikken op ‘doorgaan met afrekenen’ om een betalingsoptie te kiezen.

Bij betaling in de webshop heeft de Klant de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Via bankkaart: Bancontact, KBC, Belfius, IDEAL.

Je finaliseert de bestelling door te klikken op ‘bestelling plaatsen’. Je wordt dan doorgestuurd naar het veilige betaalsysteem van jouw keuze. Als je betaling afgerond is, zal je automatisch en direct een bevestiging per mail krijgen van je aankoop.

Jouw Mojo is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant, of vermoeden van misbruik met de betaalkaart, met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Zie ook artikel 7 voor meer info omtrent de inschrijvings- en annulatievoorwaarden bij workshops.

Artikel 6.2: Online boekingen (consults) via het afspraken planningsysteem

Jouw Mojo biedt cliënten de mogelijkheid om een afspraak online in te plannen via het ‘Acuity Scheduling’ afspraken planningssysteem via https://JouwMojo.as.me/ Dit systeem is ook geïntegreerd te raadplegen in de website van Jouw Mojo via de knop ‘Afspraak maken’.

In het afspraken planningssysteem kies je eerst een healingsessie naar keuze (Reiki-healing of Nei-healing). Daarna kan je een datum en uur naar keuze selecteren. Alleen de vrije momenten/dagen worden weergegeven in de kalender.

Vervolgens word je gevraagd je gegevens in te vullen. Je naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en klacht/hulpvraag zijn hierbij verplichte velden. Deze zijn immers noodzakelijk om je te kunnen contacteren (omtrent de afspraak) moest dat nodig blijken. Er zal je ook gevraagd worden deze Algemene Voorwaarden goed te keuren.

Onderaan de pagina kan je vervolgens je afspraak bevestigen door op de knop te drukken ‘bevestig afspraak’. Als je afspraak correct geregistreerd is zal er een groen vinkje verschijnen. Je krijgt ook instant een automatische bevestiging per mail van je boeking. Je krijgt 48u voor de afspraak een automatische herinnering.

Voor de betaling van persoonlijke sessies/healings heeft de Klant de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • direct na de sessie
  • via de bancontact app of een andere bank app (gratis)
  • cash (gratis)
 • vooraf via het afspraken planningssysteem
  • via een betaallink, deze ontvang je meteen na het maken van je afspraak

Artikel 7: Deelname aan workshops

Artikel 7.1: Inschrijving kan uitsluitend via de webshop

Inschrijven voor workshops kan uitsluitend via boeking in de webshop. Daar kan je ook ineens afrekenen. Als je betaling afgerond is, zal je steeds instant een automatische bevestiging van je inschrijving krijgen per mail. Je inschrijving is dan definitief. Zie ook artikel 7.2.

Voeg zeker het mailadres wendy@jouwmojo.be toe aan je ‘gewenste mails en contacten’ aangezien het wel eens gebeurt dat mails bij de spam terechtkomen. Check je ongewenste reclame als je de mail niet ziet binnenkomen.

Van zodra een workshop volzet is, wordt de inschrijving automatisch afgesloten en is het niet meer mogelijk om een plek te boeken via de website.

Artikel 7.2: Annulatie of verzetten van workshops door de deelnemer

Je inschrijving voor een workshop bij Jouw Mojo is een wederzijds engagement. Van Jouw Mojo’s kant uit betekent dit een engagement…

 • met kosten verbonden aan de organisatie van de workshop:
  • Boekhoudkundige kosten; elke factuur én creditnota moet verwerkt en ingeboekt worden door de boekhouder.
  • Vaste kosten verbonden aan de online transacties van de boekingen via Mollie.
  • Reclame en promotionele kosten.
 • om voor jou een plaats te reserveren. Per workshop zijn er slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. Om de kwaliteit en de persoonlijke diepgang te garanderen zijn dit er maximum 8. Het al dan niet wegvallen van een deelnemer maakt dan ook een groot verschil uit voor Jouw Mojo, terwijl dit bij grotere groepen veel minder het geval
 • met veel energie- en tijdsinvestering ter voorbereiding en opvolging:
  • De workshop op de website plaatsen, alsook op andere platformen zoals social media.
  • Regelmatig promotie maken en het ontwerpen van de afbeeldingen en teksten daarvan.
  • Opname van de workshop in de nieuwsbrief.
  • Vragen beantwoorden van per mail van deelnemers/geïnteresseerden.
  • Het opstellen en toesturen van een overzichtsmail met alle praktische informatie.

Al deze elementen maken deel uit van de prijsberekening voor de workshop. Om die redenen zijn er dus ook een aantal voorwaarden en kosten verbonden aan het mogelijks verzetten of annuleren van workshops.

Het moment van annuleren/verzetten is daarbij doorslaggevend. Er zijn 2 mogelijkheden:

 • Van 2 weken tot 3 dagen voor de startdatum van de workshop;
 • Vanaf 3 dagen tot de start van de workshop.

De verschillende opties worden hierna toegelicht:

7.2.1  Annulatie of verzetten van 2 weken tot 3 dagen voor de startdatum van de workshop

Bij de annulering van een inschrijving betaalt de deelnemer een administratieve vergoeding van 50% van de deelnameprijs. Het resterende bedrag wordt binnen de maand teruggestort door Jouw Mojo.

Bij het verzetten van een inschrijving naar een later moment* betaalt de deelnemer een administratieve vergoeding van 20% van de deelnameprijs. De inschrijving en dus ook reservatie van je plaats voor deze vervangworkshop is definitief na ontvangst van de vergoeding via bankoverschrijving. Eén jaar na datum van de origineel geboekte workshop vervalt het tegoed. Verzetten is slechts 1 keer mogelijk.

*Onder voorbehoud dat deze workshop nog onder dezelfde vorm wordt georganiseerd door Jouw Mojo is vrij workshops wel of niet te organiseren in de toekomst. Deze optie geldt ook enkel voor workshops die Jouw Mojo aanbiedt zonder partner organisaties en als de desbetreffende workshop nog niet volzet is.

Bij annulering of verzetten wegens een overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, quarantaine of ongeval krijg je je deelnameprijs – met afhouding van een administratieve vergoeding – terugbetaald of wordt deze overgezet als je de nodige bewijsstukken voorlegt (bv. door middel van een doktersbriefje, quarantainecertificaat of overlijdensbericht):

 • In geval van annulatie is de administratieve vergoeding 35€. De terugbetaling van het resterende bedrag door Jouw Mojo gebeurt na ontvangst van de bewijsstukken.
 • In geval van verzetten naar een later moment* is de administratieve vergoeding 25€. De inschrijving en dus ook reservatie van je plaats voor deze vervangworkshop is definitief na ontvangst van de administratieve vergoeding via bankoverschrijving. Eén jaar na datum van de origineel geboekte workshop vervalt het tegoed. Verzetten is slechts 1 keer mogelijk.

De annulerings/verzet kosten vervallen als de deelnemer zelf een vervangende deelnemer weet te regelen. Dit op voorwaarde dat ten laatste 24u voor de workshop Jouw Mojo op de hoogte is van de naam, email en de geboortedatum van de vervanger. Het volledige bedrag wordt teruggestort aan de originele deelnemer, na ontvangst van het inschrijvingsgeld van de vervangende deelnemer.

Het is ook mogelijk om de reservatie van de workshop om te zetten in een persoonlijke sessie. Het tegoed van de workshop (min de administratieve vergoeding) wordt dan afgetrokken van de prijs van het consult.

Annuleren of verzetten kan enkel schriftelijk via een e-mail naar wendy@jouwmojo.be.

7.2.2 Annulatie of verzetten vanaf 3 dagen tot de start van de workshop

Bij de annulering van een inschrijving of bij het niet komen opdagen, betaalt de deelnemer een administratieve vergoeding van 100% van de deelnameprijs.

Bij het verzetten van een inschrijving naar een later moment* betaalt de deelnemer een administratieve vergoeding van 70% van de deelnameprijs. De inschrijving en dus ook reservatie van de plaats voor deze vervangworkshop is definitief na ontvangst van de vergoeding via bankoverschrijving. Eén jaar na datum van de origineel geboekte workshop vervalt het tegoed. Verzetten is slechts 1 keer mogelijk.

*Onder voorbehoud dat deze workshop nog onder dezelfde vorm wordt georganiseerd door Jouw Mojo is vrij workshops wel of niet te organiseren in de toekomst. Deze optie geldt ook enkel voor workshops die Jouw Mojo aanbiedt zonder partner organisaties en als de desbetreffende workshop nog niet volzet is.

Bij annulering of verzetten wegens een overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, quarantaine of ongeval krijg je je deelnameprijs – met afhouding van een administratieve vergoeding – terugbetaald of wordt deze overgezet als je de nodige bewijsstukken voorlegt (bv. door middel van een doktersbriefje, quarantainecertificaat of overlijdensbericht):

 • In geval van annulatie is de administratieve vergoeding 35€. De terugbetaling van het resterende bedrag door Jouw Mojo gebeurt na ontvangst van de bewijsstukken.
 • In geval van verzetten naar een later moment* is de administratieve vergoeding 25€. De inschrijving en dus ook reservatie van de plaats voor deze vervangworkshop is definitief na ontvangst van de administratieve vergoeding via bankoverschrijving. Eén jaar na datum van de origineel geboekte workshop vervalt het tegoed. Verzetten is slechts 1 keer mogelijk.

Het is ook mogelijk om de reservatie van de workshop om te zetten in een persoonlijke sessie. Het tegoed van de workshop (min de administratieve vergoeding) wordt dan afgetrokken van de prijs van het consult.

Annuleren of verzetten kan enkel schriftelijk via een e-mail naar wendy@jouwmojo.be.

Artikel 7.3: Annulatie of verzetten van workshops door Jouw Mojo

Jouw Mojo behoudt het recht om een workshop te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen (minder dan 2) of als de trainer door ziekte of overmacht niet beschikbaar is.

Wanneer een workshop niet kan doorgaan, zal Jouw Mojo een doodle opstellen met alle betrokken om een datum te vinden die voor iedereen past. Als een nieuwe datum prikken uiterst moeilijk blijkt te zijn, behoudt Jouw Mojo het recht de datum te kiezen waarop de meeste deelnemers kunnen.

De enkele deelnemer die niet kan op de gekozen datum, kan dan aansluiten op een volgende datum waarop een gelijkaardige workshop gepland wordt. Annulatie door de deelnemer is enkel mogelijk mits de vermelde voorwaarden en administratieve vergoedingen zoals vermeld in artikel 7.2.

Artikel 8: Afspraken voor persoonlijke healings

Afspraken voor een persoonlijke sessie/healing kunnen ten laatste 48u op voorhand kosteloos afgezegd of verzet worden per e-mail, het boekingssysteem, telefoon of sms.

Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt de helft van het honorarium (met een minimum van € 35) in rekening gebracht. Afwijkingen op deze regel kunnen enkel geval per geval worden bekeken in overleg met de therapeut.

Artikel 9: Vertrouwelijkheid

Alles wat in het contact tussen therapeut en cliënt besproken wordt, blijft vertrouwelijk. De therapeut deelt het besprokene nooit met derden. De cliënt beslist zélf wat hij/zij aan derden meedeelt.

Artikel 10: Facturatie

Artikel 10.1: Aankopen van workshops of digitale producten via de webshop

Bij het afrekenen krijgt de Klant de mogelijkheid bedrijfsnaam, BTW-nummer en adres in te vullen. Nadien wordt automatisch en kosteloos door het systeem een factuur gegenereerd. Deze factuur zal bijgevoegd zijn in de bevestigingsemail, toegestuurd na afronding van de bestelling.

Deze automatische optie is helaas niet beschikbaar voor de facturatie van persoonlijke afspraken.

Artikel 10.2: Aankopen of boekingen via mail, telefoon of het afspraken planningsysteem

Indien de Klant graag een factuur wenst, is dit mogelijk. Stuur Jouw Mojo een mailtje met alle noodzakelijke info: bedrijfsnaam, persoonlijke naam, BTW nummer en bedrijfsadres, of geef het alvast door bij je boeking in het opmerkingenveld.

Jouw Mojo’s facturen zijn betaalbaar door de Klant binnen de zeven kalenderdagen vanaf de datum van de factuur.

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldatum, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlrente verschuldigd van 1.5% per maand van het facturatiebedrag. Cfr de wet d.d. 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (BS 07.08.2002). Eveneens is een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 procent van het factuurbedrag met een minimum van €30 als schadevergoeding. Dit komt overeen met de hinder die Jouw Mojo hiervan ondervindt, en de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door Jouw Mojo aangestelde raadsman.

Dit artikel blijft geldig indien Jouw Mojo op verzoek van de Klant afbetalingstermijnen of betalingsfaciliteiten toestaat.

Onverminderd het voorgaande behoudt Jouw Mojo zich het recht de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Herroepingsrecht

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • inschrijvingen voor workshops, zie ook de algemene voorwaarden inzake workshops – zie ook artikel 7);
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen (bv persoonlijke readings en persoonlijke profielen – zie ook artikel 8), of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 12.1: Verlies herroepingsrecht bij aankoop online producten

Door op de knop te duwen ‘bestelling plaatsen’ in de e-shop bevestigt de Klant een overeenkomst te sluiten voor de levering van digitale inhoud op een niet-materiële drager (downloaden). De klant geeft op deze manier van zijn uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst. Bijgevolg verlies de Klant zijn herroepingsrecht.

Dit is van toepassing op alle online producten en downloads van digitale inhoud zoals videocursussen en de Tzolkin golven e-books.

Artikel 13: Klantendienst

De klantendienst van Jouw Mojo  is bereikbaar op het telefoonnummer +32 478 02 59 35, via e-mail op wendy@jouwmojo.be of per post op het volgende adres: Kraanbroekweg 9, 2880 Bornem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 14: Overmacht

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Jouw Mojo van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de Klant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

Aangezien Jouw Mojo eveneens afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van de uitvoering van opdrachten en/of diensten van andere derden, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij de derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertragingen zouden oplopen of verhinderd worden.

Jouw Mojo behoudt de volgende wettelijke maatregelen als een workshop geannuleerd moet worden wegens overmacht, zoals bij een coronacrisis:

 • De onderneming die een evenement organiseert, heeft het recht om niet terug te betalen als hetzelfde evenement op een latere datum wordt georganiseerd.
 • Een terugbetaling kan wel voorzien worden als de klant kan aantonen dat hij of zij in de onmogelijkheid is om op die nieuwe datum het evenement bij te wonen (bv. ziekte, beroepsredenen, begrafenis). Hier gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden als hierboven ‘bij een annulering wegens overlijden of ziekte’.
 • Een terugbetaling kan wel als het evenement niet op een latere datum georganiseerd kan worden. Er wordt wel een voldoende tijdsbestek voorzien voor de terugbetaling, zodat de terugbetalingen in de tijd gespreid kunnen worden.

Als coronamaatregelen op langere termijn nodig zijn, doet Jouw Mojo er uiteraard alles aan om een veilige omgeving te creëren, met optimale hygiëne- en afstandsmaatregelen en indien nodig vlotte omboekingsmogelijkheden.

Zie ook artikel 7.3: Annulatie of verzetten van workshops door Jouw Mojo.

Artikel 15: Aansprakelijkheid bij workshops, persoonlijke sessies/healings

Alle verplichtingen van de therapeut onder deze overeenkomst worden aangemerkt als een inspanningsverbintenis. De therapeut stelt zich niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel, opgelopen, door informatie en inzichten uit persoonlijke sessies/healings, door het volgen van de workshops of door het (verkeerd) toepassen en interpreteren van de behandelde inhoud. De therapeut is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van de therapeut. Jouw Mojo is niet aansprakelijk indien de cliënt in een slechtere psychische of fysieke staat raakt door diensten van Jouw Mojo, tenzij dit aan Jouw Mojo toe te rekenen is.

Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de cliënt bij de eigen bewustwording en verandering, geeft de theapaut geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De cliënt bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces. Adviezen van de therapeut zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de cliënt zelf. Als de cliënt het moeilijk heeft omtrent bepaalde zaken die aanbod kwamen tijdens de sessies of workshops, kan hij/zij best een afspraak maken om dit te bespreken met de therapeut.

Wendy Jordens verklaart hierbij dat zij, als niet-medisch opgeleide, geen diagnoses kan stellen of medische behandelingen in vraag kan stellen. Wendy is een gecertificeerde Reiki & Nei- therapaute, maar geen psycholoog of psychiater. De door haar verzorgde privé-sessies en workshops zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en zijn aanvullend bij de reguliere geneeskunde. Zij vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie door de cliënt rond deze materie kan Wendy geen verantwoordelijkheid opnemen. Bij voor u belangrijke klachten of twijfels dient u steeds eerst uw arts te raadplegen.

Artikel 15.1 specifieke contra-indicaties voor Reiki & NEI

Er zijn praktisch geen contra-indicaties voor het behandelen met Reiki/NEI. Reiki/NEI mag enkel niet toegepast worden bij:

 • Cliënten met een psychotisch ziekteverleden of heden
 • Cliënten met een psychiatrische problematiek
 • Cliënten die een orgaantransplantie hebben ondergaan (Reiki)
 • Cliënten die het reguliere medische/psychiatrische circuit vermijden.

Bespreek zeker voor je een afspraak boekt voor Reiki met je dokter wat zijn/haar advies is. Het is jouw verantwoordelijkheid me goed in te lichten over mogelijke contra-indicaties. Dan bekijken we wat in jouw specifieke situatie wat eventueel mogelijk is.

Artikel 15.2 Eigen verantwoordelijkheid cliënt

De cliënt neemt eigen verantwoordelijkheid op voor het loslaat & integratieproces. Net zoals vermeld in de bevestigingsmail is het van belang voldoende rust te nemen na een healingsessie en geen drukte te plannen kort na jouw healing. Ook is het belangrijk voldoende water te drinken voor en na je sessie. En 24 uur na jouw sessie geen alcohol te consumeren.

Artikel 16: Auteursrecht en copyrights

Al het ondersteunend materiaal dat ter beschikking gesteld wordt aan de Klant bij workshops, op de blog, in de e-books, en aan cliënten bij astrologische readings is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze documenten mag gereproduceerd of verdeeld worden op geprinte of digitale media zonder schriftelijke toelating van de auteur Wendy Jordens. In geen geval mag materiaal openbaar gemaakt worden, op internet, of op media zoals YouTube of Facebook geplaatst worden. Het materiaal is bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Artikel 17: Gebruiksvoorwaarden van de website

Door het louter gebruik te maken van Jouw Mojo’s website verklaart de gebruiker zich akkoord met de hiernavolgende voorwaarden en bepalingen, en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. Als de Klant het oneens is met enig onderdeel van deze voorwaarden, dan vraagt Jouw Mojo deze website niet te gebruiken.

 • De inhoud van de pagina’s van Jouw Mojo’s website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en Het is onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.
 • Jouw Mojo biedt geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website. De Klant erkent dat dergelijke informatie en materialen mogelijk onnauwkeurigheden of fouten bevat. Jouw Mojo sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate, zoals toegestaan door de wet.
 • De website bevat materiaal dat exclusief intellectueel eigendom is van Wendy Jordens (bv de symbolen van de zonnetekens in de Tzolkin van Jouw Mojo). De Klant is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen, op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook, te reproduceren of commercieel te exploiteren.
 • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering voor schadevergoeding en/of een strafbaar feit.
 • Jouw Mojo’s website kan links naar andere websites Deze links zijn bedoeld voor om de Klant nadere informatie te verstrekken. Dit betekent echter niet dat Jouw Mojo instemt met deze website(s). Jouw Mojo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).

Artikel 18: Verwerking gegevens (privacy)

 Zie hiervoor Jouw Mojo’s privacy & cookie policy.

Artikel 19: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Jouw Mojo (Pookiebizz CommV) om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 20: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Bij betwisting van Jouw Mojo (Pookiebizz CommV) facturen, de algemene voorwaarden of in geval van geschillen is de rechtbank in Mechelen bevoegd.


Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Jouw Mojo, Kraanbroekweg 9, 2880 Bornem, info@jouwmojo.be

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam consument:

Adres consument:

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Jouw winkelmandje
Shop cart Jouw winkelmandje is leeg